ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลาได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
13.05.2567
1

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา นำโดย นายสมบัติ สุวรรณมณี อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา และ นายสัจรินทร์ ศรีเสน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อมจังหวัดยะลา เป็นอนุกรรมการและเลขานุการร่วม จัดประชุมคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมที่รับดำเนินการของเสียอันตรายรวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยมี นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน มติในที่ประชุมเห็นชอบลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 โรงงาน และมอบหมายให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลาจัดทำแผนการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานที่เหลือต่อไป

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
11.05.2567
1

วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายสมบัติ สุวรรณมณี อุตสาหกรรมจังหวัดยะลาพร้อมด้วย นายพงศกร กาญจนารักษ์ วิศวกรชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายเหตุเพลิงไหม้อาคารและเครื่องจักรของบริษัท พี.เจ.37 พาราวู้ด จำกัด สาขา 00001ประกอบกิจการ ผลิตเชื้อเพลิงแข็งอัดเม็ดจากขี้เลื่อย ตั้งอยู่ เลขที่ 88/8 ม.7 ถ.ยะลา-โต๊ะปะเก๊ะ ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ใช้กำลังแรงม้าเครื่องจักร 278.5 แรงม้า จำนวนคนงาน 15 คน เงินทุน 45,000,000 บาท พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้เข้าตรวจสอบพบว่าเครื่องจักร อุปกรณ์ และตัวอาคาร ได้รับความเสียหายมูลค่าประมาณไม่ต่ำกว่า 15 ล้านบาท ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจหลักฐานจากที่เกิดเหตุจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลาจะได้ดำเนินการสั่งการตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้หยุดประกอบกิจการเป็น การชั่วคราว ให้โรงงานดำเนินการปรับปรุงอาคารโรงงานและเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย ก่อนที่จะประกอบกิจการโรงงานต่อไป

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
09.05.2567
1

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายสมบัติ สุวรรณมณี อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวเมตตา เมืองใหม่ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงเรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบตามหนังสือ ก.พ.ที่ นร 1012.3/ว9 ลงวันที่ 9 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมพิกุล ศาลากลางจังหวัดยะลา ผ่านระบบ Zoom meeting โดยมีนางสาวอลินี ธนวัฒน์สัจจะเสรี ที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ. เป็นประธาน

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Director Panel Image
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 03