วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 13:30 น. นายสมบัติ สุวรรณมณี อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ 62 ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2/2567 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมศรียะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน